Krapte woningmarkt

Uit de cijfers zoals ze gepubliceerd zijn door de NVM (Nederlandse Coöperatieve vereniging van Makelaars en Taxateurs) blijkt dat de woningmarkt in ons land nog steeds uitzonderlijk krap is. Zo is de gemiddelde verkoopprijs bedraagt 365.000 euro. In deze cijfers zijn de nieuwbouwwoningen niet opgenomen, de NVM neemt alleen bestaande bouw op die direct te betrekken is.

Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er maar 17.000 woningen te koop. Dit is sinds deze meting werd gestart in 1995 nog nooit voorgekomen. Het is nog onduidelijk of dit een tijdelijke trend betreft. Sommige kenners zijn van mening dat er te weinig huizen zijn in Nederland.

Subsidie

In het begin van 2021 werd er door het kabinet al 266 miljoen euro vrijgemaakt om 45.000 huizen te bouwen. Er werd gesteld dat er een woningtekort is van 300.000, dit heeft voornamelijk te maken met de bevolkingsgroei en het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens.

Vanuit de kant van de overheid wordt er bij het verstrekken van subsidie gekeken naar de kwaliteit van de projecten en naar gebieden die potentie hebben. Als dit je te lang duurt, dan kun je nog altijd overwegen om je huis te laten bouwen. Dit wordt particulier opdrachtgeverschap genoemd. Meestal beslist de gemeente dan waar je mag wonen.

Wanneer je een grondkavel koopt dan heb je de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw of verbouwing, zoals het geval is bij een zogenaamde kluswoning.

Eigen initiatief

Je kunt dan zelfs je eigen huis bouwen wanneer je daartoe besluit. Dit kun je alleen doen of als onderdeel van een collectief particulier opdrachtgeverschap. Alleen in het laatste geval heb je dan mogelijk recht op een subsidie. Dit verschilt per gemeente.

Als je als particulier over voldoende geld beschikt en je wilt zo snel mogelijk je eigen huis, dan is het zaak om niet te lang te wachten met het indienen van de bouwaanvraag.

Voordat je kunt aanvangen met de aanvraag van de vergunning krijg je een aantal vragen. Er wordt nagegaan wat de bestemming van je perceel is en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je met een architect dient samen te werken. Als dit niet nodig is dan kun je zelf aan de slag met een ontwerp.

Dan is het even wachten geblazen voordat de stedenbouwkundige vergunning is afgerond. Hierna hoef je alleen nog maar de verkavelingsaanvraag af te wachten. Maar dan kun je ook echt aan de slag.

Reacties staan uit.